Əşrəf Veysəlli : - ÜRƏK AĞRILARI SİLSİLƏSİNDƏN

Ədəbiyyat 13:50 / 12.02.2024 Baxış sayı: 574

 

Gözlər qəm donunda, kədər donunda

Ölən arzulara yas tutacaqsa,

Nifrət qılıncları qorxu qınında

İşləyə bilməyib pas tutacaqsa,

Gələcək nəsillər kövrəklik edib,

Ağılı ürəyə dəyişəcəksə,

Namusu, məsləki, qeyrəti, adı

Bir qarın çörəyə dəyişəcəksə,

Həkimlər min çarə tapsa da belə,

Məhəbbət coşsa da qanda, ilikdə,

Ürək ağrıları qalacaq hələ,

Qalacaq indiki birincilikdə.

Götür-qoy eyləyib hər axşam-səhər,

Seçə bilmiriksə yaxşını pisdən,

Bu ona bənzər ki, bir naşı zərgər

Ayıra bilməyir qızılı misdən.

Min çarə tapılar ağrıya, dərdə,

Sözlə də onları yuxaltmaq olar.

Dünyada ən ağır xəstəni belə

Bir xoş təbəssümün, bir xoş gülüşün

Qayğı şəfəqində sağaltmaq olar.

Qonduqca saçlara illərin izi,

Zaman deməyirsə biz deyənləri,

Sözü sinəmizdə çürüdürüksə,

İncidib, küsdürüb ürəyimizi,

Burdan ağladırıq öz əlimizlə,

Ordan dərman ilə kiridiriksə,

Könül ayrılırsa öz həvəsindən

Şairlər yenə də söz salacaqlar

Ürək ağrıları silsiləsindən.

Nəğmələr, arzular döş hasarında

Ülvilik paltarı geyə bilməsə,

Qovrulub bir ömrün dərdi-sərində,

Dil də öz sözünü deyə bilməsə,

Ədalət əyilməz başını əyər,

O da məruz qalar böhtana, şərə..

Gələcək nəsillər,

Sizdə də əgər

Hörmət olacaqsa əyriliklərə,

Acı həqiqətlər atından düşüb,

Taxta çıxacaqsa şirin yalanlar,

Müqəddəs dünyada ağalıq etsə

Ürəyi bir fındıq boyda olanlar,

Zülmət gecələrdən səhərə çıxıb,

Sağ əl qalacaqsa soldan xəbərsiz,

Yolçular bir yolla səfərə çıxıb,

Yola getməsələr yoldan xəbərsiz,

Düşüb gah çovğuna, gah da ki çənə,

Ya təklikdə qalsaq, ya ikilikdə

Ürək ağrıları qalacaq yenə,

Qalacaq indiki birincilikdə