Ağaevli Əli Hacıdan TƏR  ŞEİRLƏR

Ədəbiyyat 09:20 / 11.06.2024 Baxış sayı: 892

                     ***

Saxla,dünya düşənin var

düşürüm səndən özümü !

Məni,sənə verənə de,

ölmək olmur adam kimi !

Çörək çıxmır Fələyinin

qapısından,bacasından !

 

Saxla,qırım öz ipimi

İntiharlar ağacından !

Duru gələn su bulanır,

burda kiminsə üzünə !

 

Allahda köməyə gəlmir,

kim kimin dursa üzünə !

O,günü ayaq üstəydim,

məni,sən bilmişdi hamı !

 

Dünən ayağım büdrədi,

tanımadılar qapımı !

Yaxşı adamlarla yeri,

böyür-başın adamsızdı !

Saxla,düşüm qan tökülüb,

ürəyimə sarı sızdı !

          ***

Yoruldum bu sevdadan,

istəyin,həsrət yoludur !

Çıxıb təkliyə gedirəm,

Yanın adamla doludur !

 

Burax məni tənhalığa,

Torpaq ol,bulud ağlayım !

Bir yer saxla ayrılığa,

Ayrılığı yurd saxlayım !

        ***

Yazıma bu axşam qış qarı düşüb,

Payız da qonubdur çiçəyim üstdə !

Mənim sabahıma axşamlar düşüb,

Qəmə yurd salıdır ürəyim üstdə !

                ***

Unutdular yenə,məni

Onların sağlığı olsun !

Biz də belə doğulmuşuq,

Üzümüz ağlığı olsun !

Göydə quşu vurmadım ki,

Gəlir yerə yem dalınca !

Dünyaya tamah salmışam,

Yeriyir ölüm dalımca !

Yeri üstündən torpağın,

Altındadır rahatlığın !

Ən böyük ibadətimdir-

Dünyaya könül saflığım !

          ***

Ölsəm,göyün üzünə,

Qaytar, torpağa tapşır !

Torpağı hava,suya

Daşa,yarpağa tapşır !

 

Göy yağıb,yer doyunca,

Bax,bu köçün dalınca !

İsrafil sur çalınca,

Gorum-darlığa tapşır !

 

Sağdım sözün bol südün,

Yalan qatdım,çürüdü !

Haqqım yeyəni gördün…

Qələm,varağa tapşır !

 

Qızın eşqim odunda,

Eşqin odu-qadında !

Sən,məni söz adında,

Uca Varlığa tapşır !