Xanım İsmayılqızı :- Do - və başlanır hər şey

23:55 / 18.09.2023 Baxış sayı: 866

Do - və başlanır hər şey.

Kodlanılan həyatın

İlk şəkli, ilk nəfəsi.

Re - nəfəsin ikinci səsi.

Dünyaya gəlişinin

Birinci birləşməsi.

Ayrılığın, görüşlərin do-redədir,

Qalan hər şey irəlidə, geridədir.

Mi - üçüncü pilləni qurur.

Ayaqlar əsə-əsə

Bu notun üstündə durur.

İlk kəlmələr

Do-re-mi içində yoğrulur.

Fa - düşüncənin açarı.

Hisslərin kökünü tutaraq

Birləşdirir dil tapanları.

Do-re-mi-fada çalınır

Dörd hecanın dörd həmləsi,

Duyğuların çox mərtəbəsi.

Sol - cütlükdən yaranan biri.

Dörd notun ən gözəl ətiri.

Birinin səndən keçməsi,

Həyatın yeni mərhələsi.

Lya - altıncı qatın adı.

Bu qatda qaynamaq var.

Beş notun ahəngini

Tutaraq oynamaq var

Və bir də qanadları

Çiynində saxlamaq var.

Si - sonuncu nöqtədi.

Bütün notlar içində

Yenilənən kökdədi.

Do - ürəyindən keçir,

Re - ruhunu oxşayır,

Mi - hisslərin yenidən titrəməsidi,

Fa - ömrünün sevgisidi,

Sol - səndən doğulanlardı,

Lya - müdriklik mərtəbəsidi,

Si - gözlərin sonuncu pərdəsidi...

Do-re-mi-fa-sol-lya-si

Dünyanın yeddi səsi...

Hər adamın bitirdiyi

Bir ömürlük nəğməsi...

 

: