Ağaevli Əli Hacı  : - ŞEİRLƏR

Ədəbiyyat 10:35 / 11.07.2024 Baxış sayı: 627

Sənin ürəyində ölməyə nə var,

Sənin gözlərindən düşməyə nə var,

Qayıdıb yerini oxşayacaqsan,

Qayıdıb yaranı oxşayacaqsan !

 

Məni uzağlara ata bilərsən,

Şaxtaya,sazağa sata bilərsən,

Yaxının yaxanı yandıracaqsan,

Yaxını özünə donduracaqsan !

 

Adımda dilinə bir gün gəlməsin,

Çəkdiyim acılar heç bilinməsin,

Özünü dilində unudacaqsan,

Könlünü acıyla yandıracaqsan !

 

Kipriyə şeh düşər,yanaq buz ağlar

Mənə heç ağlama,mənə söz ağlar !

Mən,nəfəs verəndə ocaqlaşarsan,

Nəfəsim olmasa soyuqlayarsan !

 

Sənin ürəyində ölməyə nə var,

Sənin gözlərindən düşməyə nə var,

Qayıdıb yerini oxşayacaqsan,

Qayıdıb yaranı oxşayacaqsan !

 

***

 

Kim götürər üstümdəki günahı ?!

Eşq ayrıdı,yol ayrıdı,söz ayrı !

Içimdə öz günahımı üyütdüm,

Çölümdəki günahıma üz ayrı… !

 

Bu dünyadı,yağışı var,qarı var

Kimin eşqdən,kimin qəmdən yarı var !

Hər bir evə,ər deyilən Tanrı var,

Ocaq ayrı,külü ayrı,köz ayrı !

 

Bu sağlığı deyəcəyəm,çıx günə,

Dərin yanar,özüy vermə çox günə !

Keçənləri al çiyninə,bax günə

Qarlı dağa çiçək açan düz ayrı !

 

Çox deyilib,gələndə biz ağladıq

Gedənlərə gözü toz-toz ağladıq !

Gələnə ağ,gedənə bez ağladıq

Könül ayrı,dilim ayrı,göz ayrı...!

 

Süz badəmə,yüz qramdı içəcəm

Dünya mənim söz yarımdı,içəcəm !

Beş pərdəli,dramımdı içəcəm

Bu dramda əlli ayrı,yüz ayrı !

 

Kim götürər üstümdəki günahı ?!

Eşq ayrıdı,yol ayrıdı,söz ayrı !

Içimdə öz günahımı üyütdüm,

Çölümdəki günahıma üz ayrı ...!

***

Ağırlığı çiyinlərimdə saxladım,

ürəyi qan qayğısında ...

Bədəni min yerə böldüm,

ruhum can qayğısında !

Fikirlərim bazar açıb,

təzə üzlə qucaqlaşıb !

Baş qarışıb,

canım yan qayğısında !

Dünən yumuşdum söz-üzümü,

bükdüm taleyimə öz üzümü !

Gəl,

gör üz-gözümü

ölüb,

an qayğısında !