XƏBƏR LENTİ
12 Avqust 2022
11 Avqust 2022Barat VÜSAL : AND
Ədəbiyyat 13:30 / 20.09.2021

                                                              

 

                                               Döyüşlərə yollandılar,

                                               Ata-ana qarşısında

                                               and içirtək

                                               Ana vətən qarşısında

                                               And içdilər.

                                               Səməndər quşları kimi

                                               qorxmadılar od tutmaqdan,

                                               hələ  ana bətnindəykən

                                                               oda düşüb yanmışdılar.

                                               Bax, ölməzlər qan edəndə

                                                               anla, belə qan edirlər.

                                                               Qoymurlar öz yarasını sağalmağa...

                                                                qərtməyini qoparırlar, qanadırlar.

                                               Onlar dünyaya gəldilər

                                                               pələng kimi

                                               baş qoparıb, baş yeməyə,

                                               Biz yarandıq

                                                               belə ölməz igidlərə,

                                                               şəhidlərə baş əyməyə!

                                               Ölmədilər,

                                               səslərini nə vaxt

                                                               duymaq istədikdə

                                               Zirvələrdən səsimizə

                                                               qıy verdilər.

                                               Belə uca görünməzdik,

                                                boyumuza boy verdilər!

                                               Gör nə igid kökümüz var,

                                                               Əslimiz var!

                                               Şəhidlərin goru haqqı!

                                               Gör nə gözəl

                                                               dünənimiz, bu günümüz

                                                               Sabahımız- nəslimiz var,

                                                               Şəhidlərin goru haqqı!

                                               Şəhidlərin goruna siz

 gor deməyin,

                                               Məqbər deyin!

                                                               Şəhidlərin məqamına

                                               Bütün Ərzin səslərini

                                                               Uca Allaha çatdıran

                                                               Minbər deyin!

                                               Yaxşı baxın,

 Hər tərəfdə

Bir kişilik məbədinə

dönüb onlar,

Pozulmayan bir əbədi

Azərbaycan sərhədinə

               dönüb onlar!       

Xudafərin körpüsünün yançağında

               gedib gördüm onları mən,

Hamsı qol-qola vermişdi,

Hamsı yan-yana durmuşdu,

Üzü o yana durmuşdu,

               Üzü bu yana durmuşdu!

İgid gördüm, şəhid gördüm

minlərlə mən,

               yüzlərlə mən,

               onlarla mən,

Qarabağda   hər qarışda

qarşılaşdım

               onlarla mən!

Ölməmişdi heç birisi,

Yenə haya çatırdılar,

Yenə hoya yetirdilər.

Duruşlarından anladım,

Yerişlərindən  anladım,

Yürüşlərindən anladım,

Zəngəzura gedirdilər!

Dona-dona gedirdilər.

Yana-yana gedirdilər

Göyçə səmtdə durmuşdular

İravana gedirdilər!

Böyükdürlər, iridirlər,

Diridirlər!

               Qorxu-hürkü

bilməməyə and içiblər,

Əbədilik yaşamağa, yaşatmağa,

Ölməməyə

               and içiblər!

And içəndə

               öz andına

sadiq qalır mərd oğullar!

Özlərindən qabaq sanki

               yağılarla

               içdikləri and vuruşur.

Nə qədər ki, sağdırlar, sağ,

               özləri nərə çəkirlər,

Elə ki, həlak oldular,

yerlərinə

               qoyduqları ad vuruşur!

Şəhidləri, igidləri

belə ölməz görən gündən,

belə dönməz görən gündən

 Elə bil ki, mərmi olub

               and içimdə,

Yerdə qalan düşmənləri

               mən qıracam,

Şəhidlərin goru haqqı!

               And içirəm!

...Şəhidlərin hamısını

               Mən Şuşada gedib gördüm,

               sağ-salamat!

Ordan haqqa baxırdılar

başımızın üstdə uçub,

               açıb qanad!

Heç nəyi yalan demirəm,

               Şəhidlərin goru haqqı!

bu eşqlə ki, yaşayırıq,

yox, sən də ölən deyilsən,

yox, o da ölən deyildir,

yox, mən də ölən deyiləm,

Şəhidlərin goru haqqı!

Şəhidlərin adı haqqı!

Şəhidlərin canı haqqı!

Şəhidlərin qanı haqqı!

 

 

                                                                              


5920 oxunub

InvestAZ