XƏBƏR LENTİ
26 Yanvar 2022
25 Yanvar 2022
24 Yanvar 2022
23:49İsmayıl İbrahimov ŞEİRLƏR
Ədəbiyyat 11:13 / 18.09.2021

                          Çıxıb gedirəm

 

                          Daha dözməyirəm bu soyuqluğa

                          Yığıb öz köçümü çıxıb gedirəm

                          Dözməyir ürəyim bu ağrılara

                          Başımı götürüb çıxıb gedirəm.

 

                         Nədir bu gileylər ,dedi –qodular

                         Açıbsan başıma 1001-oyunlar

                         Qəlbimə dolubdu acı,ağrılar

                         Rahat olum deyə çıxıb gedirəm.

 

                         Nə məni axtarın ,nə xəbər alın

                         Nədə ki,yalandan qeydimə qalın

                         Halıma acıyıb ,dərdimə yanın

                         Qırılıbdı qəlbim çıxıb gedirəm.

 

                         Məni anlamadı ,nə qohum nə yad

                         Heç vaxt istəmədim kimsədən imdad

                         Qocalıq həddinə çatmasada yaş

                         Doymuşam həyatdan çıxıb gedirəm.

        

                         Tanrı neynəsin ki, bəndə edənə

                         Həyatı duymayıb ,saxta gülənə

                         Özünü hamıdan aqil bilənə

                         Artıbdır nifrətim çıxıb gedirəm.

         

                         Özüm –öz halıma heç vaxt yanmadım

                 Hamıya əl tutdum vaxtım qalmadı

                         Ən dogma bildiyim ,məni duymadı

                         Nankorlar əlindən çıxıb gedirəm.

 

                                                                 

                                     Mənim.    

                                   Yenə aramızdan soyuq yel əsdi

                                   Sən gələn yolları qar,boran kəsdi

                                   Gəl inad eyləmə bu qədər bəsdi

                                   Üzür ürəyimi qəm,kədər mənim

 

                                   Nahaq inanmısan özgə sözünə

                                   Baxa bilməyirəm nəmli gözünə

                                   Götür qoy elədim özüm-özümə

                                   Üzür ürəyimi qəm, kədər mənim

 

                                   Özüm də bilmirəm nədir günahım

                                   Ucalıb göylərə fəryadım ,ahım

                                   Sən yoxsan bilmirəm mən hara baxım

                                   Üzür ürəyimi qəm,kədər mənim

 

                                   Mənə şirin gəlmir özgənin sözü

                                   Daha öləzəyib sevginin közü

                                   Deyirəm kor olsun fələyin gözü

                                   Üzür ürəyimi qəm,kədər mənim

 

                                   Nə qədər gec deyil yenə bir düşün

                                   Şəvə saçlarına artıq dən düşür

                                   Demə ki ,İsmayıl məndən gen düşür

                                   Üzür ürəyimi qəm,kədər mənim

 

                                   Elə bil həyatdan küskün olmuşam

                                   Dostdan ,aşinadan uzaq olmuşam

                                   Öz gözəl yarıma ögey olmuşam

                                   Üzür ürəyimi qəm,kədər mənim

 

                                                                                                          09.03.2004

 

 

                                          A qardaş

                            Kövrəltdi qəlbimi sənin sözlərin

                                 Danışdın mənimlə doldu gözlərin

                                 Bəs niyə titrədi ,əsdi əllərin

                                 Qəddini düz saxla ,əsmə a qardaş

 

                                 Gedişin ,bir gün də gəlişi olar

                                 Dost dostu görəndə qəlbi şad olar

                                 Məsəl var "Dar günün ömrü az olar

                                 Biz də sevinərik ,bir gün a qardaş

 

                                 Həyatın qəribə qanunları var

                                 Enişi,yoxuşu hamarlığı var

                                 Bizi də yaradan Ulu tanrı var

                                 Qurtarar çətindən bizi a qardaş.

 

                                Peyğəmbər adıdır ,daşıdığın ad

                                O,böyük Tanrıdan sən dilə imdad.

                                Çıxart ürəyimdən qəm qüssəni at.

                                Qoşul sevənlərə sən də a qardaş.

 

                                Səni kövrəltməsin məyus baxışım

                                Bilirəm dalğınam çatılıb qaşım

                                İsmayıl unutmaz sən tək yoldaşı

                                Bir gün görüşərik yenə a qardaş.

 

 

 

                                                                           

                                       Qayıt gəl

                                 Bu qəfil ayrılıq haradan gəldi

                                 Qəlbimə hicranın buz əli dəydi

                                 Sənsizlik  qəddimi nə yaman əydi

                                 Dözə bilməyirəm qayıt ,qayıt gəl

 

                                 O,xoş baxışların ,o,gülər üzün

                                 Əsir eyləmişdi məni lap düzü

                                 Sənə neyləmişəm dönübdür  üzün

                                 Dözə bilməyirəm qayıt,qayıt gəl.

 

                                  Elə bir qanadı sınmış bir quşam

                                  Dəstədən ayrılıb tənha qalmışam

                                  Gecə-gündüz xəyallara dalmışam

                                  Dözə bilməyirəm qayıt ,qayıt gəl.

 

                                  O sənli günlərim arxada qalıb

                                  Ürəyimi qüssə ,kədər ,qəm alıb

                                  Dediyin xoş sözlər yadımda qalıb

                                  Dözə bilməyirəm ,qayıt ,qayıt gəl

 

                                  Gözlərim dikilib sən gedən yola

                                  Röyada gördüyüm həqiqət  ola

                                  Gedibsən,bir gün gəlişin ola

                                  Dözə bilməyirəm ,qayıt ,qayıt gəl...

 

 

                                                                                                 

 

                                 Qurban olum mən.

                             Nədən inciyirsən nədən küsürsən

                             Zərif əllərini məndən üzürsən

                             Gecə-günüz göz yaşları tökürsən

                             Axan göz yaşına qurban olum mən

 

                             Bilirəm nə vaxtdır gözün yol çəkir

                             Həsrətin qəlbimi yandırıb tökür

                             Solğun baxışların qəlbimə çöküb

                             Solğun baxışına qurban olum mən

 

                             Gecələr sübhədək oyaq olursan

                             Bəzən ağlayırsan ,bəzən gülürsən

                             Nəmli gözlərini hey gizləyirsən

                             Nəmli gözlərinə qurban olum mən

 

                             Niyə dinməyirsən, danışmayırsan

                             Tayına –tuşuna qarışmayırsan

                             Dağınıq telini daramayırsan

                             Dağınıq telinə qurban olum mən

 

                             O,isti nəfəsin soyuyub yaman

                             Hicran qovuşmağa vermədi aman

                             Ötən günlərini saydın anbaan

                             Ötən günlərinə qurban olum mən.

 

 

                                                                                                    

                                         Özünsən.

                              Yenə çatıb qaşlarını nədənsə

                              Niyə mənə məlul məlul baxırsan

                              Ürəyimi yandırırsan yaxırsan

                              Ürəyimdə axı sənin özünsən.

 

                              Söylə görüm ,nədir mənim günahım

                              Səni sandım son ümidim,pənahım

                              Vallah sənsiz puçdur mənim həyatım

                              Həyatım da axı sənin özünsən.

 

                              İstəmirəm nə dövləti, nə varı

                             Ömrüm ,günüm sənsiz keçir havayı

                             Kimim vardır ,mənim səndən savayı

                             Hər kimimdə axı sənin özünsən.

 

                             Gəl dayanma İsmayılın qəsdinə

                             Mən sadiqəm öz əhdimə ,eşqimə

                             Göz yaşı axıtmaq düşüb bəxtimə

                             Göz yaşımda axı sənin özünsən.

 

 

                                                                                                            08.05.2005.


 

                                   Mübarək olsun.

 

                                Ay Şərur elinin gülərüz oğlu

                                Elinə,gününə yanımlı oğlu

                                Həyatım həmişə mənalı olsun

                                Sənin bu ad günün mübarək olsun

 

                                Gecə-gündüz arzum budur Xudadan

                                Xudam özü daim sənə yar olsun

                                Bu gün ad gününə gəlmişik sənin

                                Sənin bu ad günün mübarək olsun

 

                                Xoş müjdəli günlər həmdəmin olsun

                                Qüssə,kədər,qəm səndən uzaq olsun

                                Ürəyin ən şirin arzuyla dolsun

                                Sənin bu ad günün mübarək olsun.

 

                                Əsrin əlli ilin arxada qoydun

                                Ömrünün müdriklik yaşına doldun

                                Həyatda adına layiq iz qoydun

                                Sənin bu ad günün mübarək olsun.

 

                                Gələcək işlərin uğurlu olsun

                                Raminlə ,Rəfail köməyin olsun

                                Sifətin həmişə qoy nurlu olsun

                                Sənin bu ad günün mübarək olsun.

 


                                                                                                  

                                              Günel xanım

 

                                     Dünyaya gəlişin bayrama döndü

                                     Atan,anan sənə baxıb öyündü

                                     Muştuluğa neçə qapı döyüldü

                                     Ay el oba bizə sevinc gəlibdi.

 

                                    Qohumlar hamısı təbrikə gəldi

                                    Kimi pay ,kimi də söz ilə gəldi

                                    Ay ötdü ,gün ötdü ,sən dilə gəldin

                                    Hər kəlmən şəkərə ,noğula döndü

                            

                                    Atan ad axtardı qızına layiq

                                    Sən ulu kökünə mütləq ol sadiq

                                    Başın uca olsun ,alnın da açıq.

                                    Sənə kömək olsun yaradan Xaliq

 

                                    Ellər yaraşığı ay Günel xanım.

                                    Səni  çox istəyir Tural qardaşın

                                     Xoş günlər həyatda olsun yoldaşın

                                    Toy- düyün işinə qarışsın başın.

 

                                     Qəlbində yüz arzun ,yüz istəyin var

                                     Yazıb yaratmağa min həvəsin var

                                      Mənim də Tanrıdan bir diləyim var

                                      Arzuna çatasan ay Günel xanım

 

                                      Yoluna dikilib çoxunun gözü

                                      Bunları çox yaxşı bilirsən özün

                                      Sanma ki,burada tükəndi sözüm

                                      Hələ çox yazacam ay Günel xanım.

 

 

                                                                                                   08.03.2005

                                                

 

 

 

                                             Ay Gülüm

 

Məni dəli bir sevday salıbsan

Dincliyimi əllərimdən alıbsan

Ürəyimi yandırıbsan yaxıbsan

Ürəyimə məlhəm eylə ay Gülüm

 

Sənsiz yoxdu nə gündüzün nə gecəm

Allah bilir səni haçan görəcəm

Vaxt uzansa inan ki ,mən öləcəm

Bu görüşü gəl uzatma ay Gülüm

 

Axı niyə ürəyi daş olubsan

Aramıza bir soyuqluq salıbsan

Doğma ikən ,indi ögey olubsan

Heç vaxt mənə ögey olma ay Gülüm !

 

İsmayılın tükənibdir səbiri

Çoxalıbdır ürəyinin dərd, qəmi

Sən inciyib ,qırma mənim qəlbimi

Vermişəm qəlbimi sənə ay Gülüm.

 

Daha ovundurmur məni təsəlli

Nə fərqi yaşasam yüz,yada əlli

Aldım əzrailə olubdu bəlli

Qoyma məni cavan öləm ay Gülüm

 

 

                                                                                                            2004.

 

                                     Geri  dön

 

Yaman bağlanmışam düzü mən sənə

Mən könül vermərəm bir özgəsinə

İnan mənə ,dəymə mənim xətrimə

Atıb getmə insaf eylə geri dön

 

Dözmür ürək ,sənsiz keçən bir günə

Bu gün dünya dar görünür gözümə

Çox düşündüm ,sual verdim özümə

Atıb getmə ,insaf eylə geri dön

 

İnandım həyatda hər şirin dilə

Qəsd etdim özümə mən bilə bilə

Salmısan adımı sən dildən dilə

Atıb getmə ,insaf eylə geri dön

 

Bil ki ,mənəm hər nazına dözürəm

Gecə-gündüz göz yaşları tökürəm

Öləzimiş ,tonqal kimi sönürəm

Atıb getmə ,insaf eylə geri dön

 

 

                                                                                                      20.09.20

 

                                         Görəsən

 

Bədnəzər gözümə gəldi sevgimiz

Yollar bağlanıbdır ,gəlmir səsimiz

Aləmə car olub bizim dərdimiz

Kimsə əlac edəcəkmi görəsən

 

Təskinlik veririk bir –birimizə

Gecələr yuxu da gəlmir gözümə

Ürək haray çəkir ,baxmır sözümə

Çoxmu çəkər bu ayrılıq görəsən

 

Nə Leyli Məcnuna ,Xosrov Şirinə

Nə də Əsli Kərəminə yetmədi

Vaxt ötüşdü,bəxt üzümə gülmədi

Əlim sənə yetəcəkmi görəsən

 

Həsrətimdir bu qəlbimi yandıran

Gözlərimdən yaz yağışı yağdıran

Ay qəlbimdə qəm havası çaldıran

Görüşünə gələssənmi görəsən

 

Bu nə sevgi ,nə məhəbbət bilmirəm

Sənsiz keçən bin günə də dözmürəm

Xoş sabaha ümidimi üzmürəm

Sabah səni tapacammı görəsən

 

Gileylənmə taleyindən İsmayıl

Sevgi yollarına indi qar yağıb

Ömrün bahar çağı arxada qalıb

Gələn yaza çatacaqsan görəsən.

 

 

                                                                                                  Mart  200

 

                                       Neylədin

 

Dağların başını duman ,çən aldı

Yollara baxmaqdan gözüm qaraldı

Sevgin ürəyimdə bir yuva saldı

Sən gəlmədin o sevgini neylədin

 

Ucuz tutdun sənəolan sevgimi

Tarimar eylədin Könül evimi

Sənə söyləmişdim ürək sözümü

Sevgi dolu o ürəyi neylədin

 

Gah yağışa düşdüm gah da borana

Yolu çaşdım çıxanmadım bir yana

Ümid qalıb səndə olan vicdana

Dönük çıxdın ,o vicdanı neylədin.

 

Mat qalmışam səndə olan dözümə

Yaman qəsd eylədim özüm –özümə

Vurulmuşdum sevgi dolu gözünə

Sevgi dolu o ,gözləri neylədin.

 

Sənli günlərimi sənsiz eylədin

Bal dadan ağzımı zəhər eylədin

Sevgisi yolunda canından keçən

Səni sevən İsmayılı neylədin.

 

 

 

                                                                                               24.05.2005

 

                                             Eylədin

 

Qəm qatarı yol tapıbdır könlümə

Çox düşündüm ,çox daşındım xeyri nə?

Narahatdır ürək baxmır sözümə

Dünya mənə niyə qarğış eylədin.

 

Dəyməmişəm bir kimsənin xətrinə

Bürünmədim gül çiçəyin ətrinə

Cəllad kimi dayanıbsan qəsdimə

Dünya mənə niyə qarğış eylədin.

 

Qəm kədəri yağdırırsan üstümə

Qızınmadım ,hey kor oldum tüstünə

Bircə dəfə gülmüsənmi üzümə

Dünya mənə niyə qarğış eylədin.

 

Naçar qaldım alışdım sərt üzünə

Mən nə deyim belə tale yükünə

Öz yolumu mən gedirəm düzünə

Dünya mənə niyə qarğış eylədin.

 

İsmayılı çox çəkirsən sınağa

Çətin anda məni verdin qabağa

Ümidim var yenə gələn sabaha

Dünya mənə niyə qarğış eyləd


                                          Könül

Bəxtəvərdir səni sevən hər ürək

Sevginin qədrini biləsən gərək

Ulu tanrı! Bu gözələ ol kömək

Gözəllərin gözəlidir bu,Könül

 

Buruq saçlar yaraşıqdır üzünə

Hey baxırsan ,sığal verir özünə

Məkək kimi görünür o,gözümə

Gözəllərin gözəlidir bu,Könül

 

İlk baxışdan mail olmuşam ona

Gözəlliyi səs salıbdır cahana .

O,bir yaraşıqdır Azərbaycana

Gözəllərin gözəlidir bu,Könül

 

Bir az həlim,bir az da sərt görünür

Sevmək üçün bəs eləmir bir ömür

Gözlərində sevgi odu heç sönmür

Gözəllərin gözəlidir bu,Könül

 

Həm ulduzum ,həm Günəşim olubdur

Ürəyimə sevgi odu qoyubdur.

Ancaq indi məndən uzaq olubdur

Gözəllərin gözəlidir bu,Könül

 

İsmayıl ! düşmüsən yenə sevdaya

Yetmək üçün o ,gözəllə vüsala

Yəqinsənmi o,qız sənə inana

Gözəllərin gözəlidir bu,Könül

                                 

                                                                                    20.02.2006

 

 

                                           Sənin

Yaman çulğalayıb qəm,kədər məni

Necə inandırım bilmirəm səni

Belə getsə olacağam mən dəli

Fikirin,məqsədin , bəs nədir sənin

 

İlk dəfə gələndə sənlə üz –üzə

Sandım ki,qovuşdum nurlu gündüzə

Dedin gəl danışaq düzü-düzünə

Amma etibarın yoxuymuş sənin.

 

Dediyin sözlərdə məzəmmətin çox

Vurdun ürəyimə zəhərli bir ox

Telefonda hə dedi, dilin üzdə yox

Dilində həqiqət yox imiş sənin

 

Nələr eşitmədim,nələr görmədim

Alışdı sinəmdə ürək göynədi

Niyə ürəyinə insaf gəlmədi

Bildim ki, ürəyin daşıymış sənin

 

Görünür beləymiş taleyim mənim

Sevinib ,gülməyim bir də,çox çətin

Ölümün önündə duracam mətin

Təki üzün gülsün həyatda sənin.

 

 

                                                                                        12.06.2003

 

                                       Nigar xanım

 

Üz –gözündən sevinc yağır, nur yağır

Baxışların ürəyimə od salır

Neçələri sənə həsəd aparır

Sən buna layiqsən ,ay Nigar xanım

 

Xoşbəxt bir anasan ,öz evində sən

Övladlar böyütdün  bu həyatda sən

Olmayıbdır səndən inciyən, küsən

Mehriban insansan ,ay Nigar xanım.

 

Tanrının yanında əziz olubsan !

Çətinə düşənə kömək olubsan

Neçə analara ana olubsan

Qayğıkeş anasan ay Nigar xanım.

 

Mən səni özümə yaxın sanmışam

Dərdimə qəmimə şərik saymışam

Dar gündə özümə arxa saymışam

Hamıya arxa ol ,ay Nigar xanım.

 

Arzum budur ,daim gözəl olasan

Xətadan ,bəladan uzaq olasan

Səni sevənlərə gərək olasan.

Gərəkli insansan ,ay Nigar xanım.

 

 

 

                                                                            08.06.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5398 oxunub

InvestAZ