XƏBƏR LENTİ
13 Avqust 2022
12 Avqust 2022
11 Avqust 2022AZAD ELDƏ,AZAD DİLDƏ OXUNAR, ZƏFƏR NƏĞMƏSİ -İbrahim YUSİFOĞLU
Ədəbiyyat 11:49 / 05.07.2021

                                           

 


 

Zəfər nəğməsi

Nəğmələrin müqəddəsi,ulusu,

Meyvələrin ən şirini,sulusu,

Bulaqların ayna kimi durusu-

Zəfər nəğməsi.

 

Bu nəğmənin hər sədası ‘’Cəngi’’di,

Al-qırmızı kəlmələrin rəngidi,

Dar anında bir oyanış zəngidi-

Zəfər nəğməsi.

 

Döyüşlərdə dönər ‘’Dəmir Yumruğa’’,

Haya yetən xilaskar quş Simurqa,

Səslənəndə el qovuşar xoş çağa-

Zəfər nəğməsi.

 

İgidlərlə o,eyləyər yoxdan var,

Mərd əllərdə ilmələnər,toxunar,

Azad eldə,azad dildə oxunar-

Zəfər nəğməsi.                    

 

 

               Şuşa     

Dünyanın müqəddəs günüdür, bu gün,

Xoş müjdə qəlbləri gətirib cuşa.

Gözlər bulaq kimi coşub-çağlayır,

Bu gün anasına qovuşur  Şuşa.

*****

Daşını,adını Pənahxan qoyub,

Zirvəyə Qaranquş yuvası qonub,

Düşməni göynədən göz dağı olub,

Neçə yol gəlibdi bədd gözlə tuşa,

Hər vaxt qalib çıxıb döyüşdə Şuşa.

**

Qoynu tapdaq oldu,inildəyibdi,

Yadlar rəqs eyləyib,dingildəyibdi,

Sərxoş qədəhləri cingildəyibdi,

Dönüb qəfəsdəki dərdli bir quşa,

Azadlıq eşqiylə yaşayıb Şuşa.

**

Talan eylədilər sərvət –varını,

Pərən-pərən gördü övladlarını,

Çəkmədi dağlardan duman,qarını,

Gözlədi qan-qada sülhlə sovuşa,

Bu nəcib istəyə çatmadı Şuşa.

**

Yaman uzaq düşdü azan səsindən,

Cabbarın,Bülbülün gur nəfəsindən,

"İsa bulağı”nın zümzüməsindən,

Çırpınan köksünü döndərdi daşa,

Xilaskar ordunu gözlədi Şuşa.

**

Nə qədər qəlbləri sevgisi sarmış,

Ali Baş Komandan bəxtini yazmış,

Bütov Azərbaycan Şuşaya yarmış,

Hamısı bir olub qalxdı vuruşa,

Vəhşi caynağından qurtuldu Şuşa!

**

Şuşa!- qeyrət,şərəf,qürur şəhəri,

Şəfəqə dönəcək  hər bir səhəri,

Dünyaya səs salıb dönüş zəfəri,

Xoş müjdə qəlbləri gətirib cuşa,

Bu gün anasına qovuşur Şuşa!

                                                         08.11.2020

Hava durumu

 

Işğal illərində "Hava durumu”nda Qarabağ rayonları haqqında Azərbaycan tərəfindən məlumatlar veriləndə ermənilər buna rişxəndlə mesaj verirdilər: "Qarabağın havasının durumunu Azərbaycan neyləyir...” Qarabağın torpağı kimi,havasını da almışıq...

                                             

 

Onsuz da hisslərimiz

Çarmıxa çəkilmişdi.

Köksümüz kotanlanıb

Dərd bəla əkilmişdi

...

Düşmənin tapdağında

Qıvrılırdı Qarabağ

Yer üzündə bir elə

Çəkilməyib belə dağ

...

Vəhşilər caynağında

Çırpınırdı Xan Şuşa

Dönmüşdü yad qəfəsdə

İnildəyən bir quşa

...

            Cəbrayıl, Füzulinin

Qəlb yanırdı halına.

Qubadlıda dağların

Duman çökdü yalına.

...

 

Xankəndi bələnmişdi

Xankəndinin qucağı

Şər-şeytan oylağıydı.

Xocalı yarağının

Qan süzülən çağıydı.

 

Saqqallı əsgərlərə

Bircə xəbər tuturduq

Günəşindən, qarından.

Ekranda yayımlanan

"Hava durumları”ndan.

...

            Bunu da həzm etməyən

            Ermənilər söyləyir

-Qarabağın havasın

Azərbaycan neyləyir.

...

Tutaq ki, Qarabağda

Günəş çıxır, yaör qar...

Bunların müsəlmana

Nə isti, soyuğu var

...

            Torpağını, suyunu

            Almışıq havasın da

            Gör neçə illər keçib,

Qurtardıq davasın da.

            ...

Dığaların gülüşü

Ruhumuzu əzirdi

"Ya Qarabağ, ya ölüm”

Göylərə yüksəlirdi 

...

Çox təmkinlə gözlədi

Gəlməsini o anın,

Əmri sərt, qəti oldu

Ali Baş Komandanın

 

...

Azərbaycan əsgəri

Aşdı aşılmaz dağı.

"Dəmir Yumruq”qurtardı

İşğaldan Qarabağı.

...

...Bu mesajı oxuyun:

Qorxaq, məğlub, yavalar.

Sizsiz daha xoş keçir

Qarabağda havalar.

...

Dünya görür qarışıb

İrəvanın havası

Axır ki məhv olacaq

Oğru, quldur yuvası.

            ...

Həsrətlə baxarsınız

"Hava durumları”na.

Göz dikməyin bir daha

Qonşu torpaqlarına.

           

                                                               14.10.2020

 

 

 

Ölümü Tanrıdan gələn qardaşım

                       (Şəhid məzarı üstündə oxunan şeir)

Zəfər günlərini yaşayır Vətən,

Sevinc içindədir torpağım, daşım.

Elin ağır günü, qeyrət dəmində,

Ölümü Tanrıdan gələn qardaşım!

Ölümü Tanrıdan gələn qardaşım,

Dözmədin dözülməz haqsızlıqlara.

Canından keçsən də torpaq vermədin,

Şərəfin itirmiş çaqqal "yan”lara.

Qardaşım, həddini düşmən aşanda,

Özgənin kütüylə quduzlaşanda,

Tale də üzünü göyə döndərir,

Döyüş meydanında elə o anda

Kərbəla düzündən,Bəzz qalasından,

Tanrı ən müqəddəs ölüm göndərir.

Qəbrin nurla dolsun, işıqla dolsun,

Müqəddəs ölümə çatan qardaşım.

Əbədi mənzilin behiştlik olsun,

Torpağın qoynunda yatan qardaşım.

...Elin ağır günü, qeyrət dəmində,

Ölümü Tanrıdan gələn qardaşım!

 

Şəhid anaları

Neçə illər idi  qansız yağılar,

Dərdlə sinələri dağlayıbdılar.

Dünyada ən qəmli ağrılar ki, var,

Şəhid anaları ağlayıbdılar.

 

Oğulla bir yerdə ötən illəri,

Ömrə ən müqəddəs il sayıbdılar.

Acılı- şirinli xatirələri,

Şəhid anaları yaşayıbdılar.

 

Zərif ziynətləri, gözəl geyimi,

Oğul toylarına saxlayıbdılar.

Talenin qarası hopmuş örpəyi,

Şəhid anaları bağlayıbdılar.

 

Gözləri yol çəkər, quru çeşmətək,

O qədər ki, dərddən çağlayıbdılar.

Həyatda ən qəmli, kədərli, kövrək

Şəhid anaları ağlayıbdılar.

 

Ordenli, medallıdı

Əsgər əmim əsgərdi

Xidmət edir Vətənə.

O, bir pələngdi, nərdi,

Qan uddurur düşmənə.

 

Tanıyır dağ dərəni,

Bu yerdə boy atıbdı.

Döyüşlərdə düşməni,

Al-qanına qatıbdı.

 

Keçdiyi yol şərəfli,

Əzəmətli, mətindi

Əmimin dəstəsiylə

Vuruşmaq çox çətindi.

 

İlk həmlədə aldılar,

Xudafərin körpüsün.

Pərən-pərən saldılar

Qaçaq-quldur sürüsün.

 

Önlərini kəsmədi

Dumanlı dağ, sərt qaya

Simurq qanadlarında

Yetişdilər Şuşaya.

 

 

Odlu nəfəslər kimi,

Qarabağa doldular.

Bu zəfər savaşında,

"Dəmir yumruq” oldular.

 

Əsgər əmim danışır,

Sözü şirin ,ballıdı.

Onun enli sinəsi,

Ordenli, medallıdı.

 

18.02.2021

 

 

Inanırıq

Külək əsir durmadan,

Yağış atır arada.

Göylər qara don geyib,

Qar qoxsu var havada.

Ayan bala sığınıb,

Nənəsinin qoynuna.

Kövrəlibdi, dolubdu,

Müharibə oynuna.

Deyir: Nənə havalar,

Soyuq keçir Murovda.

Əsgərlər üşüyəcək

Bu dumanda, qırovda.

Işığı, qazı söndür,

Göndərək əsgərlərə

Dibçəkdəki gülləri

Düzsünlər səngərlərə.

Toxunan corabları,

Əlcəkləri yollayaq.

Şanlı bir məktub yazım,

Hər ikimiz qollayaq.

 

Məktubu yazacağam

Bu istəkdə, yazıda

Qarabağda qalmasın,

Erməninin tozu da.

 

Azərbaycan əsgərin

Igid, qorxmaz sanırıq

Zəfər qələbəsinə

Biz qəlbən inanırıq..

 

14.10.2020


9421 oxunub

InvestAZ