XƏBƏR LENTİ
25 İyun 2022
24 İyun 2022
23 İyun 2022HƏR BİRİNİZLƏ DOĞMA LAÇINIMDA GÖRÜŞMƏK ÜMÜDİ İLƏ
MƏMLƏKƏT 11:16 / 26.10.2020

DƏYƏRLİ VƏTƏN HƏSRƏTLİ MƏNİM QEYRƏTLİ,MƏRD, CƏSUR,VƏTƏNİMİZİ HƏR VARLIQDAN ÜSTÜN TUTAN LAÇINLILARIM!

ŞÜKÜRLƏR OLSUN BU GÜNƏ ! TARİXƏ QIZIL HƏRİFLƏRLƏ AZƏRBAYCAN TARİXİN YAZAN ALİ BAŞ KOMANDANIN RƏHBƏRLİYİ ALTINDA CƏSUR SİLAHLI QÜVVƏLƏRİMİZİN PARLAQ QƏLƏBƏSİ SAYƏSİNDƏ YAXIN ZAMANLARDA VƏTƏN HƏSRƏTİMİZƏ SON QOYULACAQ, ALLAHIN BİZƏ BƏXŞ ETDİYİ ÖMRÜ ORADA ŞƏRƏFLƏ ,QÜRURLA YAŞAYACAĞIQ. LAÇINDA , HƏR KƏNDİMİZDƏ , OBAMIZDA KÜÇƏLƏRİMİZDƏ BÖYÜK CANLANMA ,QURUCULUQ İŞLƏRİ DÖVLƏTİMİZİN DİQQƏT VƏ QAYĞISI SAYƏSİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏDƏ HƏYATA KEÇRİLƏCƏK. BİR SÖZLƏ LAÇIN ƏSİL CƏNNƏT OLACAQ , LAÇIN EYNİ ZAMANDA TƏBİƏTİNƏ VƏ ORADA APARILAN YENİDƏN BƏRPA İŞLƏRİNƏ GÖRƏ TEZ BİR ZAMANDA DÜNYANIN ƏN GÖZƏL YERLƏRİNDƏN OLAN BİR CƏNNƏT- MƏKAN OLACAQ !

1905 VƏ 1918 Cİ İLLƏRDƏ DƏ ERMƏNİ FAŞİZMİ İNDİKİ ZAMANDA ETDİKLƏRİ KİMİ O DÖVRRDƏ DƏ BİZİM MİLLƏTƏ QARŞI ANALOQU OLMAYAN SOY QIRIMLAR , VANDALİZİM VƏ S. AĞIR CİNAYYƏTLƏR TÖRƏDİBLƏR. BİR MİSAL : ŞAMAXI ŞƏHƏRİNDƏ MÜSƏLMANLARI QOCA,UŞAQ,QADIN DEMƏDƏN MƏÇİDƏ YIĞIB DİRİ_DİRİ YANDIRMALARI VƏ S.,QUBADA OLAN KÜTLƏVİ SOY QIRIM QƏBİRİ, 31 MART BAKI ŞƏHƏRİNDƏ OLAN SOY QIRIM .BELƏ FAKTLARIDAN O DÖVRƏ AİD YÜZLƏRLƏ AZƏRBAYCANIN HƏR BÖLGƏSİNƏ ,HƏR ŞƏHƏRİNƏ AİD FAKTLAR SAYMAQ OLAR . AMMA TƏSSÜF Kİ , SOVET DÖVRÜNÜN İDEYALOGİYASI MİLLƏTİMİZİN BU FACİƏSİNİ ,DƏRDİNİ, ACISINI BİZ NƏSLƏ QİSMƏN OLSADA UNUTDURA BİLDİ. BU UNUTQANLIĞIMIZ SAYƏSİNDƏ BU FACİƏLƏRİ YAŞADIQ .BİZ BİR DAHA BELƏ SƏHFLƏRƏ YOL VERMƏMƏLİYİK. VƏTƏNİMİZDƏ HARA ERMƏNİ AYAĞI DƏYİBSƏ ORADA İNSAN FACİSİ, TARİXİ ABİDƏLƏRİMİZİN YER ÜZÜNDƏN SİLİNMƏSİ ,BİR SÖZLƏ ALMAN FAŞİSTLƏRİNİN ETMƏDİYİN BUNLAR EDİB .HƏR ŞƏHƏRDƏ, HƏR KƏNDDƏ ,HƏR OBADA, HƏR KÜÇƏDƏ ,TƏBBİƏTİN HƏR GUŞƏSİNDƏ BU ALÇAQLARIN İNSANLIGA SIĞMAYAN İZLƏRİ VAR . BU ERMƏNİ FAŞİZMİNİN İZLƏRİN HƏR ŞƏHƏRDƏ, HƏR KƏNDDƏ CANLI MUZEY KİMİ QORUYUB SAXLAMALIYIQ Kİ, GƏLƏCƏK NƏSİL BİZİM KİMİ OLMASINLAR . ONLAR O MUZEYLƏRƏ BAXIB BİLMƏLİDİRLƏR Kİ, ERMƏNİLƏR İNSAN ÖVLADINA YAD OLAN HANSI ƏMƏLLƏRİN, HANSI XİSLƏTİN SAHİBİDİR .BU GÜN NECƏ Kİ LENİNQRADDA , STALİNQRADDA , POLŞADA, HƏT DA ALMANİYANIN ÖZÜNDƏ ALMAN FAŞİZMİNİN İZLƏRİNİ GƏLƏCƏK NƏSLƏ CATDIRILMASI ÜÇÜN QORUNUB SAXLANILIR . BİZDƏ ELƏ ETMƏLİYİK! HƏR ŞƏHƏRDƏ HƏR KƏNDDƏ BİR ERMƏNİ FAŞİZMİNİN QALAN QANLI " İZİ " QORUNUB GƏLƏCƏK NƏSLƏ BİR CANLI TARİX KİMİ CATDIRILMALIDIR. YAXIN GÜNLƏRDƏ FİZULİ ŞƏHƏRİ İŞĞALDAN AZAD OLUNAN ZAMAN 27 İL ORADA ZİRZƏMİDƏ ZƏNCİRLƏNMİŞ İKİ VƏTƏNDAŞIMIZ AZAD OLUNDU. 27 İL İNSANI ZİRZƏMİDƏ ZƏNCİRLƏYİB SAXLAMAQ - ERMƏNİ FAŞİZMİNİN BARİS BİR NÜMÜNƏSİDİR . BELƏ BİR ÜSULDAN HİTLERDƏ İSTİFADƏ ETMƏYİB .SOYDAŞLARIMIZIN AYAQLARINA VURULAN O ZƏNCİR GƏLƏCƏK NƏSİLƏ ERMƏNİ XİSLƏTİN ÇATDIRMAQ ÜÇÜN MUZEYDƏ SAXLANILMALIDIR .

ALLAH MİLLƏTİMİZİN BU BİRLİYİN QORUSUN ! BU GÜN ÖN CƏBHƏDƏ AZƏRBAYCALILARLA ÇİYİN-ÇİYİNƏ TALIŞLAR ,LƏZGİLƏR ,YƏHUDİLƏR ,KÜRDLƏR ,RUSLAR, AVARLAR VƏ .S. AZƏRBAYCANIN DİGƏR MİLLƏTLƏRDƏN OLAN ƏR OĞLANLARI CANLARI VƏ QANLARI BAHASINA VƏTƏNİMİZİN ERMƏNİ FAŞİSTLƏRİNDƏN TƏMİZLƏNMƏSİNDƏ QÜRURLA CƏSARƏTLƏ İŞTİRAK EDİRLƏR ! BU BİZİM BİR YUMURUQ KİMİ BİRLƏŞMƏYİMİZİN ,TALERANT OLMAĞIMIZIN BARİZ BİR NÜMÜNƏSİDİR !

MİLLƏTİMİZİN ÜZƏRİNDƏ OLAN BU QARA LƏKƏNİ CANI VƏ QANI BAHASINA ÜZƏRİMİZDƏN TƏMİZLƏYƏN AZƏRBAYCAN ORDUSUNA EŞQ OLSUN!

AZƏRBAYCANIN BU GÜN Kİ ŞƏRƏFLİ TARİXİNİ DÜNYA TARİXİNƏ QIZIL HƏRİFLƏRLƏ , QÜRURLA YAZAN ALİ BAŞ KOMANDAN , AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV CƏNABLARINA EŞQ OLSUN !

TEZLİKLƏ HƏR BİRİNİZLƏ DOĞMA LAÇINIMDA GÖRÜŞMƏK ÜMÜDİ İLƏ : RAMİZ CƏBRAYILOV . HƏR BİRİNİZ ALLAHIN ƏMƏNƏTİNDƏ OLASINIZ !7805 oxunub

InvestAZ