XƏBƏR LENTİ
27 İyun 2022
26 İyun 2022
25 İyun 2022
24 İyun 2022Adilə Nəzər (şeirlər)
Ədəbiyyat 08:10 / 10.12.2021


SALAM OLSUN

 

Çayır, çeşmə, meşə, dağ,

Arana salam olsun!

Təbriz, Dərbənd, Qarabağ,

Yarana salam olsun!

 

Çağır oğul-qızını,

Haydan alsın xıncını.

Qolu haqq qılıncını

Vurana salam olsun!

 

Qoşulsun yellərinə,

Bir olan dillərinə.

Üzü türk ellərinə

Durana salam olsun!

 

Ayır Eşqi sevgilə,

Haqq sevgisi seçilər.

"Tovrat"a, həm "İncil"ə,

"Quran"a salam olsun!

 

Baxmasınlar kəc ilə,

Mərdlik olmaz mərc ilə..

Qaranlığı vəcd ilə

Yarana salam olsun!

 

İçindəki nurunan,

Qəlbindəki qorunan,

O yaxından görünən,

TURANa salam olsun!

 

 

 

 

YA HU DESƏM

 

Ya Hu desəm, qalxıb dursam,

Silkinib üstümü atsam.

Göy üzündən səda duysam,

Varıb Sevgilimə çatsam.

 

Ya Hu desəm, dolsa qəlbim,

Dünya dönsə birdən heçə.

Uyusa bir hovur qəmim,

İlim gün tək gəlib keçsə.

 

Ya Hu desəm, ucuz satsam

Bu ömrü gün günortası.

Bilirəm baha alacam

Hər gecə günün arxası..

 

Ya Hu desəm, əmin olsam,

Hər xəstəlik çarədəndir...

Sual etsəm, cavab alsam: -

Dərdinin çarəsi dərddir.

 

Ya Hu desəm, gözüm silsəm,

Qalarmı hər şey dadında?

Gedib dönüb yenə gəlsəm,

Doxsan doqquz -tək adında.

 

Ya Hu desəm, guş etsə təb,

Lütfünlə ilham tapanda.

Xəstən olsam yatsam, Ya Rəbb,

Ömrüm boyunca qapında.

 

Ya Hu desəm, bitsə sızım

Ağ düşsə qara yazıma.

Qoysan gecə-gündüz üzüm,

Sürtsəm ayağın tozuna.

 

Ya Hu desəm...

 

SABAHIMIZA SALAM

 

Ruhlarımız qovuşur

atəş və duman kimi,

Gecə ilə qaranlıq,

Günlə aydınlıq kimi.

Dənizlə yosun kimi,

Səmayla bulud kimi..

Ciyərlə nəfəs kimi,

Keçib getməz bu sevgi,

Ötəri həvəs kimi..

Bu həqiqi sevgidi...

Yoxdu zərrə yalanı.

Yatıram yuxum sevir,

Oyanıram xəyalım..

Hərdən aramızdakı

az buludlu havanın

ardınca günəş olur.

Dünya bir an içində,

Od olur, atəş olur.

Arada küsən könül

bir şəkildə ovunur,

bizi içimizdəki

uşaq ruhu qoruyur.

Mən öz adıma burda

etiraf eləyirəm.

Hər an xəyalımdasan..-

Nə gözümdən gedirsən,

nə ağlımdan çıxırsan.

Bir an bu düşüncədən

xəyaldan usanmadım.

Neçə yağışa düşdüm,

heç belə islanmadım.

İki qəlbdə bir sevgi

nə gözəl, xoş, yarıdı..

Sənin etirafın da

tam bunun oxşarıdır.

"Nur çiləndi qəlbimdən

gecəm, həm gündüzümçün,

Əta etdi rəbbimiz

bu sevgini bizimçün!..

Yollar yorub, qalxsam da

dərd adlanan dağadək,

Yaşamadım belə eşq

ömrümdə bu çağadək!.."

Elə sən də mənim tək..

Ən xəfif küləkdə də

əsdin bu eşqin üstə.

Qorudun bu sevgini,

Doğuldu neçə şeir,

neçə şərqi və bəstə.

Keçdiyimiz hər yerə

bir xatirə buraxdıq,

Qayalara, daşlara

Səs kimi axıb qaldıq...

Şahiddir qulmu sahil,

Suda Ay, gecə, həyat...

Bir də o sakit oğlan,

Bir də o dəlisov at...

Şahiddir o çiçəklər,

o ağaclar, o bağlar.

sevgidən puçurlayan

şirin sözlü dodaqlar.

Müqəddəs yollar və o -

müqəddəslərin ruhu..

Yaşadığımız hər şey

bir sevgidə oxunur...

Hələ gizli mətləblər,

Şifrəli xoşsöhbətlər..

Bu sevgi yalan deyil,

Həqiqidir, vəssalam.

Hər gecənin vidası

Sabahımıza salam.

 

 

 

QAZİLƏRİ SALAMLAYIRAM

 

Döşünə qəlpəni qızılgül kimi,

Taxan Qaziləri salamlayıram.

Düşmən üzərinə çoşğun sel kimi,

Axan Qaziləri salamlayıram.

 

Üz-üzə dayanıb mənfur yağıyla,

Keçib imtahandan can sınağıyla,

Girdiyi meydandan tək ayağıyla

Çıxan Qaziləri salamlayıram.

 

Gedib babaların şanlı iziylə,

Savaşa atılıb bıçaq-nizəylə..

Gözünü itirib, könül gözüylə,

Baxan Qaziləri salamlayıram.

 

Payız gətirsə də ömürünün yazı,

"Cəngi"də dil açdı qəlbinin sazı,

Qoymadı zəfərə bizi tamarzı,

O xan Qaziləri salamlayıram.

 

SALAM YAZ

 

Səni düşündüm lal kimi,

Sən də düşün, salam yaz.

Ömür keçir xəyal kimi

Yaz, dərdini alam, yaz.

 

Yaz ki, ündüm, yaz ki, səsdim,

Ya bir əsim yeldim-əsdim.

Sən gecikdin, mən tələsdim,

Necə oldu, balam?.. yaz.

 

Susqunamsa sən çılğın ol,

Uzağamsa sən yaxın ol,

Gülüb keçmə, bax, dalğın ol,

Qabağında qulam, yaz.

 

Fərman sənin, könül bir qul,

Mən yaşlandım, sən təzə gül..

Oxşar olaq- bir azca sol,

Həsrətindən solam, yaz.

 

Ruh böyük, bədən balaca,

Xəyalın düşür arxamca..

Həyat açmasız tapmaca,

Cavabında öləm, yaz.

 

Dünya təzədir, eşq əzəl,

Eşqdir hər şeir, qəzəl...

Səni düşündüm, ay gözəl,

Sən də düşün, salam yaz.

 

 

BİLSƏM Kİ SEVİRSƏN

 

Duram gələm sənə sarı,

Yoram yolunu, küçəni.

Bir ah çəkəm, bir of edəm,

Qovam gözündən gecəni.

 

Necə sevəsən demirəm,

Elə yanasan mən qədər.

Başqa heç nə istəmirəm,

Olasan sən də dərbədər.

 

Zalım həsrətin var gücü,

Çəkib səni də gətirə...

Canımı alan üzücü

Baxışın məni bitirə...

 

Baxıb üzümə lal kimi

Ağlayasan, gözün siləm.

Biləm ki sevirsən məni

Qayıdıb rahatca öləm.

 

 

Şahmar Əkbərzadənin xatirəsinə

 

Hərdən bir şeirindən yola çıxıram,

Görürəm, hər misran sərrast ovçudur.

Sözünün damarın tutub sıxıram,

Sənin hər şerində yol da yolçudur.

 

Bir şerin hisslərin ülvi həddidir.

Bir şeirin zamanın əlif qəddidir,

Sənin niyyətinin sərhəddi uzun -

Bəşəri.. - dünyanın son sərhəddidir.

Nə idi o böyük üsyanın səsi...

Hər bənddə gözümü ağlamaq tutub.. -

Şuşanın Topxana meşəsindəki

Armud ağacına yazdığın məktub...

 

Məktub deyirəm ey, kim yaza bilib,

Kim daşıya bilib o ağırlığı?

Qanlı yuxuları kim yoza bilib,

Kim danışa bilib, o aydınlığı?..

 

..Razı ol, vətənin oğul-qızından..

Ruhun rahat olsun, yat, anma daha.

Aldıq torpaqları it ağızından,

Misri qılıncından utanma daha...

 

Dünyada azadlıq, sevgi qalandır,

Həyat xalısında bu ilmələr var.

Özün deyirdin ki, ölüm yalandır,

"Dünyada müqəddəs çevrilmələr var."

 

Bilmirəm, bəlkə də indi bir ağac,

Ya göyqurşağıtək doğursan haqdan.

Tapırsan həsrətin dərdinə əlac,

Yolunu salırsan can Qarabağdan.

 

İsa bulağının göz yaşlarını,

Öpürsən köz tutmuş dodaqlarınla.

Yəqin Qızqalanın sərt daşlarını

Əridə bilibsən qəlb dağlarınla.

 

...Bilirəm, sən də o döyüşdə vardın,

Gəlirdin ruh kimi, hər gecəyarı.

Yaralı əsgəri alıb apardın,

Çiynində Murovdan Ağdama sarı.

 

Axı sən deyirdin, eşq də köç edir,

O biri dünyada dağ, qaya yarır.

Oğullar bu eşqin izilə gedir,

Mərdləri ölümsüz o yol aparır...

 

Sən də ölümsüzsən! Vətənə dair

Yazdığın nə varsa hədəfləndirir.

Vətənin adını, namını, şair,

Şərəfli oğullar şərəfləndirir.

 

 

 

* * *

Bir ömür könlümün pərvanəsini,

O şamın başına döndərəm gərək.

Gözümün yaşıyla hər səhər-axşam,

Təşnə ürəyimi söndürəm gərək.

 

Sonadək beləcə susub, ah udam,

Qəlbimi atəşə, oda oxudam,

Nə ki duyğular var suya axıdam,

Nə ki hisslərim var, donduram gərək.

 

Tab edə bilmərəm tənə, qınağa,

Nələrdən keçərək gəldim bu çağa.

Bu bəxti götürüb atam ocağa,

Külünü başıma əndərəm gərək.

 

Dərdimi salmayam dilə-ağıza,

Sarılam üzümə gülən payıza,

Hönkürüb ağlayam bir ağ kağıza,

Allaha bir məktub göndərəm gərək.

 

 

 

***

Sözalır göydə Günəş yellər uyudur bu yeri,

Dağılır odlu yayın səltənəti, bax, solaraq.

Yox olur təbiətin yazdığı ilk yaz əsəri,

Pozulur gülbaharın rəngi, itib yox olaraq.

 

Ruhu sarsır zəminin sapsarı çılpaq düzəni,

Gücü çoxdan tükənibdir işaran boz günəşin.

Titrədir həm də külək laləni, sünbül- süsəni,

Dalayır əllərimi sarmaşıqların güləşi...

 

Qarağaclar itirir sərvboylu qamətini,

Dağın dumanı tutur indidən tədarükünü.

Hava çiskinləyir.. Haqq göndərəcək nemətini,

Günün ömrü qısalır, gecələr çəkir yükünü.

 

Nə qədər solsa da rəngi, barı vardır payızın,

Bərəkət yağdıracaq qış, təki yer, göy yaşasın.

Doyum olmaz dadına bir ömür də güllü yazın,

Tanrım, davamını göndər həyatın, qoy yaşasın.

 

 

 

XEYİRLƏ ŞƏR SAVAŞIR

 

Hərb nədir, nədir bu hərb?

Nədir bu güclülərin

əzib keçmək həvəsi?

Zalımların əlində kəsiləcək idisə

zəiflərin nəfəsi..

hanı ədalət, hanı?

Hanı, ədalət, Tanrı?

Zalımların əlilə qan axır hər tərəfdən,

qan qoxur vətənimin yeri, suyu, havası..

Amerika, Rusiya, Fransa, İran, bir də...

saydıqca çoxalacaq əqrəb, ilan yuvası.

Neçə ordu qıcanıb bir ordumun üstünə,

neçə düşmən dayanıb bir oğlumun qəsdinə.

Çəkilib getməyincə o quldur dəstələri,

ya qana-qan deyəcək,

ya belə sızlayacaq şeirimin bəstələri.

Meşələrin, dağların sinələri dağlanıb...

Xəzərə bax, qan rəngi – üfüqü də bağlayıb.

Bir tərəfdə silahlı, qanlı savaşlar gedir,

Bir tərəfdə baronlar... var, amma gözə dəymir,

öndə günah keçisi qul-qaravaşlar gedir,

nə çoxdur ovçuların gündəlik əl tulası..

Bir tərəfdən can alır saxta virus bəlası...

Hərb nədir, nədir bu hərb?

Dilimizə dolandı savaş, şəhid və əsir,

Nə bəlalar gətirdi iyirmibirinci əsr...

Nə Yenidənqurmaydı... nə Sivilizasiya

Qan ağlayır türk eli, qan ağlayır Asiya...

Hanı inandığımız o haqq, hanı həqiqət,

Bizi bizə qırdırır ingilis, rus, fars adlı

lənətə gəlmiş illət.

Cürət olub vurhavur,

hünər olub söyhasöy,

Bu necə zamandır, oyy,

ölüm püskürür yer, göy.

Dünya...

görünüşündə necə gözəl görünür..-

Göyə, dənizə mavi,

qəlbə sevgi yaraşıq...

İnsana insan kimi həyat – yaşam yaraşır.

Bəs nə üçün hələ də

Xeyirlə Şər savaşır?!..
11604 oxunub

InvestAZ