XƏBƏR LENTİ
03 Dekabr 2021
02 Dekabr 2021
01 Dekabr 2021Ramiz Qusarçaylı: Yetim Segah... “Bir təsnif də Ramizindi” silsiləsindən
Ədəbiyyat 20:32 / 07.05.2021

Bəstənigar

 

Allah, Allah, nə nalədi,

Dağ oynadan şəlalədi,

Bu qəm mənə həvalədi

Altda ürək, üstdə nigar-

Bəstənigar.

 

Bənövşə şehdə naz səsi,

Kəpənək mehdə qız səsi,

Ay nağılı, ulduz səsi

Üzdə mələk, gözdə nigar,-

Bəstənigar.

 

Əs Şuşadan Xan avazı,

Suyu yansın xan Arazın,

Durnatelli xan Eyvazın

Həsrətindən xəstə Nigar

Bəstənigar.

 

Çin çıxmayan Laçın yuxum,

Xarı bülbül qara qoxum,

Görüş yeri varım, yoxum

Yaman durub qəsdə nigar

Bəstənigar.

 

Dərd dəstgahı dəstəyə bax,

Zalım zildə istəyə bax,

Qusarçayda bəstəyə bax

Ahı da Ramizdə nigar,-

Bəstənigar…

 

 

Zəminxarə

 

Bu gül deyil, xəzəlimdi,

Bu son deyil əzəlimdi,

Bu qəm mənim gözəlimdi

Gözəl dünya, qəmin xarə,

Zəminxarə.

 

Şah küləyi, dağ ahəngi,

Daşlar oynar cəngi-cəngi,

Dəşti rənği, Dügah rəngi,

Neyçün qaldı zəmin xarə

Zəminxarə.

 

Donan yaşdı laçın gözdə,

Əriyər də, əriməz də,

Bir yurd ağlar  Əriməzdə

Ağlar üzü həmin xarə

Zəminxarə.

 

Ah, təzə  dərdin boyatı,

Dilimdən qaçar  bayatı,

Qarabağ, Qacar-bayatı,-

Zülüm-zülüm dəmin xarə,

Zəminxarə.

 

Araz, Samur... a Sar çaylı,

Rast dərəli, Hisar çaylı,

O səs sənsən, Qusarçaylı

O çay sənsən, gəmin xarə,

Zəminxarə.

 

 

 

Şəddi Şahnaz

 

Bu naz Şurun  şah nazıdı,

Bir gözəlin ah nazıdı,

Gül nazıdı, şeh nazıdı

Pozma gülüm əhdi naz-naz,

Şəddi Şahnaz

 

Bir az Cabbar, bir az Xandı,

Naləsində eşq virandı,

Ey ruhumun muğam andı,

Ey muğamın cəddi Şahnaz,

Şəddi Şahnaz.

 

Zilxan bulud, şimşək səsim,

Cingənə sim, zirvə pəsim,

Ürək-ürək, əsim-əsim,

Bir ilahi mehdi Şahnaz

Şəddi Şahnaz.

 

Göy dağıla, Yer yeriyə,

Könül, uyma hər pəriyə,

Bax Arazdan Həkəriyə,

Aşdı min-min səddi Şahnaz

Şəddi Şahnaz.

 

Öt dilimdə qərib bəstəm,

Dərd divanəm, qəm şikəstəm,

Qoy oxunsun qəbrim üstə,

Yeddi səsdə yeddi Şahnaz

Şəddi Şahnaz.

 

 

Yetim Segah...

 

Qəm aparır gör haracan,

Qar güləcən, gül qaracan,

Dol Arazdan Qarqaracan

İnlə yetim-yetim, Segah,

Yetim Segah...

 

Zil zabuldu şah pərdəsi,

Mirzəsöyün səccadəsi...

Eşq tufanı, fəryad səsi

Öldür məni gedim, Segah,-

Yetim Segah...

 

Nərəm kükrər hər daşında,

Könlüm oynar bərdaşında,

Yondur məni Pir daşında

Ayağında bitim Segah...

Yetim Segah...

 

Sözüm-sovum Savalanım,

Ətəyində yuvalanım,

Vətən-vətən havalanım,

Qürbət-qürbət  itim Segah...

Yetim Segah...

 

Göy nigaran, Yer xəstədi,

İlahidən can istədi...

Ramiz,- "Kəsmə şikəstədi”,-

Bağrı didim-didim, "Segah...

Yetim Segah...

Yetim Segah...

 

 

Mahur hindi

 

Məni saldı yaman dərdə,

Əriyirəm pərdə-pərdə,

Bu Şuşasız pərdələrdə

Öləcəyəm...

yuxum çindi,

Mahur hindi...

 

"Rast” dəstgahı dərd ayəti,

"Əraq” əzmin "Vilayəti”,

Ruhum,öt  bu qiyaməti

Yer yarılar sussam indi

Mahur hindi...

 

Mizrab zildə dəm əhlidi,

Qərib avaz bəm əhlidi,

Can qürbətdə qəm əhlidi,

Qəmdən qəmə yollar mindi

Mahur hindi...

 

Məcnun könül biyabandı,

Leyli eşqin zülfü qandı,

Cabbar, Seyid, Zülfü, Xandı,

Naləsində daş da dindi

Mahur hindi...

 

Muğam Rəbbin səs rəngidi,

Səs də ruhun ahəngidi,

Ölüm ömrün son cəngidi,-

Bir təsnif də Ramizindi...

Mahur hindi...

Mahur hindi...

 

 


7359 oxunub

InvestAZ